>Να απορριφθεί η νέα πρόταση Νίμιτς

>

H απλή σύσταση του ΣΑ για τη χρήση της νέας ονομασίας στις διμερείς σχέσεις της ΠΓΔΜ με τα άλλα κράτη οδηγεί σε εκδοχή διπλής ονομασίας, κάτι που επιβεβαιώνεται και με την πρόβλεψη στο Annex 1 ότι στα διαβατήρια θα αναγράφεται όχι μόνο το νέο όνομα στα αγγλικά και τα γαλλικά, αλλά και το συνταγματικό όνομα «Republika Μacedonija» στην κυριλλική γραφή (ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για το τι θα καταγράφεται ως εθνικότητα των κατόχων τους).

Το άρθρο 6 που δεν επιτρέπει πλέον την αποκλειστική χρήση του όρου «Μακεδονία» για τα δύο μέρη θέτει σε αμφισβήτηση την ονομασία π.χ. του αεροδρομίου «Μακεδονία» ή της ονομασίας του υπουργείου «Μακεδονίας – Θράκης». Από τις πλέον αρνητικές προβλέψεις είναι αυτή στο δεύτερο παράρτημα που ορίζει ότι στον ΟΗΕ θα κατοχυρωθεί η εθνικότητα και η γλώσσα ως «μακεδονική» («Μacedonian»), με εναλλακτικό τον επιθετικό προσδιορισμό της νέας ονομασίας (χωρίς μάλιστα να διευκρινίζεται αν αυτό παραμένει υπό διαπραγμάτευση).
Η πρόταση αυτή απέχει κατά πολύ από την «κόκκινη γραμμή» που έχει θέσει η ίδια η ελληνική κυβέρνηση, καθώς όχι μόνο δεν εξασφαλίζει χρήση του νέου ονόματος έναντι όλων (erga omnes), αλλά εισάγει και την αποδοχή «μακεδονικής ταυτότητας» (με την υπογραφή μάλιστα της Ελλάδας), που αποτελεί όμως την ουσία και τον πυρήνα της ελληνοσκοπιανής διαφοράς.
Ολόκληρη η πρόταση Νίμιτς έχει ως εξής:

«Εγγραφο Εργασίας (8 Οκτωβρίου 2008)
Παρακάτω συνοψίζονται τα βασικά στοιχεία μιας προτεινόμενης δομής για την επίλυση του θέματος του «ονόματος», τα οποία θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε αρκετά ντοκουμέντα, συμπεριλαμβανομένης μιας διμερούς συμφωνίας ανάμεσα στα δύο Μέρη, μιας αναφοράς του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προς το Συμβούλιο Ασφαλείας και ενός ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας (κυρωμένου από τη Γενική Συνέλευση). Το «Πρώτο Μέρος» και το «Δεύτερο Μέρος» ορίζονται στην Ενδιάμεση Συμφωνία της 13ης Σεπτεμβρίου 1995.
1. Το Συνταγματικό Ονομα Republika Makedonija θα παραμείνει το συνταγματικό όνομα του Δεύτερου Μέρους και θα χρησιμοποιείται ως επίσημο όνομα του Δεύτερου Μέρους αναφορικά με τις εσωτερικές του υποθέσεις.
2. Το Δεύτερο Μέρος θα υιοθετήσει μέσω των συνταγματικών διαδικασιών το όνομα «Republic of North Μacedonia» (σ.σ.: Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας) (στα γαλλικά: «Republique de Macedoine du Nord) (θα αναφέρεται εφεξής ως «Διεθνές Ονομα/ Ηνωμένα Εθνη» (United Nations/ International Name), το οποίο όνομα θα έχει πλήρη νομική ισχύ και θα χρησιμοποιείται ως επίσημο όνομα του Δεύτερου Μέρους σε διεθνείς σχέσεις συμπεριλαμβανομένων:
α) Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών μετά την κύρωση του «Διεθνούς Ονόματος/ Ηνωμένα Εθνη» μέσω ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της Γενικής Συνέλευσης.
β) Σε άλλους επίσημους και ημιεπίσημους διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΝΑΤΟ.
γ) Σε επίσημες, ημιεπίσημες διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακές συνόδους, διασκέψεις, πρωτοβουλίες και παρεμφερείς καταστάσεις.
δ) Σε πολυμερείς συνθήκες, συμφωνίες και παρεμφερή επίσημα ντοκουμέντα και όργανα.
3. Το σύντομο όνομα που θα χρησιμοποιείται σε επίσημη χρήση στα Ηνωμένα Εθνη και σε άλλες επίσημες διεθνείς χρήσεις θα είναι «Νorth Μacedonia» (στα γαλλικά: «Μacedoine du Νord»).
4. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συστήνει σε τρίτα μέρη-κράτη να χρησιμοποιούν το «Διεθνές Ονομα/Ηνωμένα Εθνη» στην επίσημη διμερή χρήση. Σε κάθε περίπτωση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 ανωτέρω, το «Διεθνές Ονομα/ Ηνωμένα Εθνη» θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε όλες τις διμερείς επίσημες και ημιεπίσημες συνόδους, διασκέψεις, πρωτοβουλίες και παρεμφερείς καταστάσεις, όπου και αν διεξάγονται και οποιεσδήποτε κι αν είναι οι αυστηρά διμερείς συμφωνίες αναφορικά με οποιοδήποτε κράτος οικοδεσπότη ή κράτος που συμμετέχει.
5. Το «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν θα αποτελεί πλέον αποδεκτή χρήση του ονόματος του Δεύτερου Μέρους.
6. Το «Μακεδονία» από μόνο του δεν θα χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε κράτος ως επίσημο όνομα.
Καθένα από το Πρώτο Μέρος και το Δεύτερο Μέρος θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις λέξεις «Μακεδονία» και «Μακεδονικός» σε αρμόζουσες, μη επίσημες περιπτώσεις. Υπό τον όρο, ωστόσο, ότι ούτε το Πρώτο Μέρος ούτε το Δεύτερο Μέρος δεν θα θεμελιώσουν αποκλειστικά πολιτικά, εμπορικά ή άλλα δικαιώματα στο όνομα «Μακεδονία» ή «Μακεδονικός» από μόνα τους σε οποιαδήποτε γλώσσα.
8. Διαβατήρια και παρεμφερή έγγραφα ταυτοποίησης που χρησιμοποιούνται διεθνώς (και όχι αποκλειστικά εντός του Δεύτερου Μέρους) θα έχουν τη μορφή και την ορολογία που προβλέπεται στο Παράρτημα 1 του Εγγράφου Εργασίας.
9. Το Πρώτο Μέρος και Δεύτερο Μέρος διατηρούν τις θέσεις τους στο ζήτημα των κατάλληλων επιθέτων αναφοράς στο Δεύτερο Μέρος, το οποίο ζήτημα δεν σχετίζεται με τη διεθνή συμφωνία που πρόκειται να εισαχθεί μεταξύ τους. Για σκοπούς επίσημης χρήσης εντός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η Γενική Γραμματεία θα υιοθετήσει κατάλληλους όρους για χρήση ως επίθετα για το Δεύτερο Μέρος σύμφωνα με τη συνήθη του διαδικασία.
10. Τα ονόματα «Μακεδονία» και «Μακεδονικός» μπορούν να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς από οντότητες αμφοτέρων του Πρώτου Μέρους και του Δεύτερου Μέρους σε μη αποκλειστική βάση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τις συμβάσεις και τις πρακτικές που σχετίζονται με τη χρήση γεωγραφικών ονομάτων για εμπορικούς σκοπούς. Τα Μέρη θα εφαρμόσουν αυτή την παράγραφο μέσω κατάλληλων τεχνικών συμφωνιών και διευθετήσεων.
11. Κάθε Μέρος θα επιβεβαιώσει την αποκήρυξή του σε οποιαδήποτε εδαφική διεκδίκηση κατά του άλλου μέρους και θα συμφωνήσει να μην επιβεβαιώσει ή να ενθαρρύνει αλυτρωτικές διεκδικήσεις ή εχθρικές δηλώσεις κατευθυνόμενες εναντίον του άλλου Μέρους.
12. Το Πρώτο Μέρος θα υποστηρίξει τις αιτήσεις του Δεύτερου Μέρους υπό το «Διεθνές Ονομα/ Ηνωμένα Εθνη» να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ενωση, υπό την προϋπόθεση ότι το Δεύτερο Μέρος θα ανταποκρίνεται στις συνήθεις απαιτήσεις και στα κριτήρια ένταξης.
Το Πρώτο Μέρος και το Δεύτερο Μέρος θα διαπραγματευτούν, με τις καλές υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, μια νέα Τελική Συμφωνία που θα αντικαταστήσει την Ενδιάμεση Συμφωνία της 13ης Σεπτεμβρίου 1995. Αυτές οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν μέσα σε τρεις μήνες μετά την επίσημη ημερομηνία έναρξης ισχύος της χρήσης του «Διεθνούς Ονόματος/ Ηνωμένα Εθνη» στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και η νέα Τελική Συμφωνία θα καλύπτει εκείνα τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος όπως συμφωνούνται από τα δύο Μέρη.»

http://www.ethnos.gr/

Advertisement

Σχολιάστε

Filed under Μακεδονικό

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s